Equip Humà

Equip Humà

Personal tècnic de llarga experiència en l'aplicació dels plàstics industrials , en obres realitzades a importants plantes químiques del país, depuració d'aigua, laboratoris farmacèutiques, majoristes de productes químics, etc. Disponible una extensa llista de referències.
Garanties

Garanties

A més d'estar al corrent de tots els requisits legals actualment, MPLR està preparada per complir amb la Instrucció tècnica complementària MIE-APQ-006, que és d'obligat compliment per a totes les empreses dedicades a l'emmagatzematge de líquids corrosius. Totes les instal·lacions, estructures o equips subministrats disposen de conformitat de la seva normativa aplicable així com certificat de fabricant.
Visita el nostre bloc!!

Visita el nostre bloc!!

Visita el nostre blog on s'actualitzen els nous productes i treballs destacats recents de MPLR.

MPLRestà especialitzada en el muntatge i disseny d’instal·lacions del SECTOR QUÍMIC, INDUSTRIALS, FARMACÈUTIQUES I TRACTAMENT D’AIGÜES oferint els següents serveis i productes amb personal altament qualificat al servei al client:
Muntatge d’instal·lacions per a transvasament i emmagatzematge de productes químics.
Projecte d’instal·lacions segons necessitats de cada client.
Manteniment i modificació d’instal·lacions.
Estructures, escales, plataformes, baranes i reixes en PRFV.
Recobriments de tota classe de superfícies:

  • PRFV: Resines de Poliester Fibra de Vidre
  • PP : Polipropilè
  • PE : Polietilè
  • PVDF : Fluorur de polivinilibdè
  • PTFE : Tefló
  • INOX : Acer inoxidable
  • PVC : Policlorur de vinil
  • CPVC : Policlorur de vinil clorat
mplr