Productes i Serveis

...
Instal·lacions

Instal·lacions de conduccions Hidràuliques, de ventilació i d’alta puresa. Manteniment i modificació d’instal·lacions.

...
Projecte a Mida

Projecte d’instal·lacions segons les necessitats de cada client.

...
Inspeccions i Legalitzacions

Projecte i legalitzacions segons normativa APQ-006 i inspeccions i certicicacions de dipòsits PE100, PPH i PRFV.

...
PRFV

Reixes i tapes, Perfils estructurals, baranes, plataformes, escales i cobertes.

...
Revestiments

Revestiment de cubetes, arquetes, agitadors, revestiment en halar d’estructures metàl·liques.

...
Dipòsits i Caldereria

Fabricació d’equips d’emmagatzematge i fabricació de nivells per dipòsits i fabricació skids dosificació.

Sectors

...
Sector Químic
...
Industrials
...
Farmacèutiques
...
Tractament d’aigües
Responsive image

Recobriments de tota classe de superfícies

Recobriments materials
Bootstrap Themes

Equip Humà

Personal tècnic de llarga experiència en l’aplicació dels plàstics industrials, en obres realitzades a importants plantes químiques del país, depuració d'aigua, laboratoris farmacèutiques, majoristes de productes químics, etc. Disponible una extensa llista de referències.

Garanties

A més d'estar al corrent de tots els requisits legals actualment, MPLR està preparada per complir amb la Instrucció tècnica complementària MIE-APQ-006, que és d'obligat compliment per a totes les empreses dedicades a l'emmagatzematge de líquids corrosius. Totes les instal·lacions, estructures o equips subministrats disposen de conformitat de la seva normativa aplicable així com certificat de fabricant.

Bootstrap Themes